Antud leheküljel leiad GuruCMS sisuhaldustarkvara juhendi, ülevaate uuendustest ning üldiseid soovitusi kodulehe sisu loomise osas.

Võrreldes versiooniga 2.9 on versioonis 2.9.3 tehtud järgmised suurimad muudatused:

Üldised muudatused

 • e-poega seotud moodulid on eraldi resiimis "Veebipood";
 • mitmes moodulis kuvatakse seletused, kui viia kursor vastava välja nimetuse peale;
 • veebilehe esilehel ei kuvata lühikest linki isegi kui see on moodulis "Struktuur" sisestatud;
 • veebilehel moodulite "Tagasiside", "Tellimused" ja "Üritused" kaudu sisestatud andmete laekumisel kasutaja mailile on saatja aadressiks märgitud külastaja e-posti aadress;
 • kõik eksportfailid on XLS formaadis;
 • eksportfailides on read üle ühe märgitud teise värviga, et paremini eristada ridasid;
 • eksportfailides on tulpade nimetused fikseeritud paigutusega;
 • eksportfailides viies kursori tulba nimetusele kuvatakse selgitustekst, kui tulbas on vastav sisu ehk numbritega märgitud valikud.
 • sisselogimisel on võimalik valida pikema sisselogimise sessiooni, mis on 10 korda pikem (ehk 120 tundi) kui tavaline sessioon.

Blogi

 • veebilehel on postituste RSS-feed ehk uudisvoog;
 • veebilehel kuvatakse postitusi 30 kaupa ühel leheküljel.
 • postituse kustutamisel eemalduvad ka selle alla lisatud kommentaarid.

Bännerid

 • bänneri lisamisel võimalik valida, kas bänneril on vaja koguda statistikat või mitte.

Failihaldur

 • failide loetelus on võimalik kustutada mitu faili korraga;
 • faili üleslaadimisel, mille nimetuses on sümboleid, mida pole ladina tähestikus, asendatakse need automaatselt ladina tähestiku tähtedega.

Galerii

 • faili üleslaadimisel, mille nimetuses on sümboleid, mida pole ladina tähestikus, asendatakse need automaatselt ladina tähestiku tähtedega.

Kasutajad

 • kasutajate loetelus on staatuse filter (kas kasutaja on aktiivne või varjatud).
 • kasutajat on võimalik varjata ehk piirata tema ligipääsu sisuhaldustarkvarasse.

Keeled

 • keelte loetelus on kasutatuvse filter (kas keel on kasutusel veebilehel või sisuhaldustarkvaras).

Struktuur

 • lehekülje andmetes lingi sisestamisel näitab süsteem välja all veebilehe täisaadressi koos vastava lingiga.
 • lehekülje andmetes lingi sisestamisel süsteem ise asendab tühikud ja mitteladinatähestiku sümbolid sobivate sümbolitega.

Tellimused

 • eksportfailis on toote makumuse tulp;
 • tellimuse andmetes on võimalik muuta tellija andmeid;
 • maksetüüpide ja transpordiliikide andmetes on võimalik lisada seletavaid tekste.

Tooted

 • toodete ja alamtoodete loeteludes on staatuse filter (kas toode või alamtoode on aktiivne või varjatud);
 • toodete ekspordi funktsioon;
 • toodete impordi funktsioon;
 • toote andmetes on toote maksumuse (omahinna) väli;
 • toote andmetes peidab süsteem ära hinna, soodushinna, maksumuse ja koguse väljad, kui kasutaja valib tüübi väljast grupitoote. Toote lisamisel peidab süsteem ära koguse välja, kui kasutaja valib saadavuselt „Alati saadaval müügiks“;
 • toote andmetes minimaalse tellimuskoguse väli;
 • minimaalne kogus, maksimaalne kogus ja käibemaks on grupitoote puhul seadistatav toote andmetes ning samad andmed on kasutusel ka kõikidel antud grupitoote alamtoodetel;
 • grupitoote kustutamisel eemaldatakse ka vastava toote alamtooted;
 • veebilehel on toote lehel viited "Eelmine" ja "Järgmine" navigeerimiseks teiste toodete juurde;
 •  tarnijate lisamine.
 • toodete loetelus on tarnijate filter.

Uudised

 • veebilehel on uudiste RSS-feed ehk uudisvoog;
 • uudise lisamisel saab lisada sissejuhatava teksti.

Uudiskiri

 • kirjade loetelus on saatmise kuupäev.
 • kirjade saatmisel kuvatakse olekuriba, mis näitab kaua saatmise protsess kestab.

Välimus

 • veebilehe kujundusmallide valik.
 • sisuhaldustarkvara malli (ehk värvi) valik ja antud kasutaja jaoks aktiivse malli vastava staatuse kuvamine.

Üritused

 • ürituse kustutamisel eemalduvad ka selle alla vormistatud registreerimised.
 • veebilehel on ürituste RSS-feed ehk uudisvoog;

Versioonis 2.9.3 on ka kolm täiesti uut moodulit:

Müügiaruanded

 • võimalus genereerida müügitulemuste andmed kasutades filtreid: periood, tellimuse seis, keel, valuuta, transpordiliik ja makse tüüp.

Saidi seaded

 • võimalus sulgeda kogu veebileht;
 • võimalus määrata kogu lehe tiiteltekst (va esileht), mis kuvatakse peale moodulis "Struktuur" sisestatud tiitelteksti;
 • võimalus lisada jaluse sisu. Antud väli asendab moodulit "Jalus";
 • võimalus muuta logo veebilehel.

Uuendused ja varukoopiad

 • võimalus luua andmetest varukoopiad;
 • võimalus laadida ja paigaldada sisuhaldustarkvara uuendusi.

© New Media Guru OÜ