Antud leheküljel leiad GuruCMS sisuhaldustarkvara juhendi, ülevaate uuendustest ning üldiseid soovitusi kodulehe sisu loomise osas.

Võrreldes versiooniga 2.8.5 on versioonis 2.9 tehtud järgmised suurimad muudatused:

Struktuur

 • ekspordi funktsioon;
 • impordi funktsioon;
 • struktuuri kaudu leheküljele lisatud tekst kuvatakse veebilehel vastava lehekülje esimesel lehel, kui antud moodul kasutab veebilehel mitu lehekülje. Näiteks moodul "Galerii" leheküljel on galeriide loetelu ja fotode loetelu konkreetse galerii leheküljel - sellisel juhul kuvatakse tekst vaid galeriide loetelus;
 • mooduli valikus on võimalik valida leheküljele valik "---", mis tähendab mooduli puudumist - selline valik sobib lehekülgedele, kus sisu koosneb vaid tekstist, mis on sisestatud struktuuri kaudu.

Üldinfo

 • Google sitemap on viite kujul;
 • uus väli "Üleslaaditava faili maksimaalne suurus" näitab sisuhaldustarkvara kaudu üleslaaditava faili maksimaalse suuruse.

Valuuta

 • põhivaluuta on euro;
 • ekspordi funktsioon;
 • impodi funktsioon.

Uudiskiri

 • ekspordi funktsioon;
 • impordi funktsioon.

Uudised

 • võimalik lisada video.

Foorum

 • suletud/avatud teemade filter;
 • võimalik valida, kas kõik foorumi teemad on modereeritavad - st ei kuulu avaldamisele, enne kui kasutaja on teema vastavalt ära märkinud;
 • igal teemal on võimalik valida, kas seda kuvada veebilehel ning kas selle all avaldatud postitused on modereeritavad.

Küsitlus

 • veebilehel on küsitluse juures viide eelnevate küsitluste arhiivi;
 • nii veebilehel kui ka sisuhaldustarkvaras on iga vastuse juures näha vastanud inimeste arvu;
 • sisuhaldustarkvaras on näha küsitluses osalenud inimeste ja vastuste arvu (vastuseid võib olla enam kui inimesi, kui küsitluses on lubatud valida mitu vastusevarianti);
 • küsitluse lisamisel on võimalik määrata, kas külastaja saab valida vaid ühe või mitu vastusevarianti.

Bännerid

 • klientiandmete ekspordi funktsioon;
 • klientiandmete ekspordi funktsioon;
 • bännerite loetelus on tsoonide filter.

Blogi

 • postituse lisamisel on võimalik valida, kas kommenteerimine on lubatud või keelatud;
 • postitustele on võimalik lisada silte.

Tekstid

 • võimalik lisada kuni 4 fotod ja video;
 • võimalik kuvada veebilehel teksti nimetus;
 • võimalik luua leheküljele loetelu mitmest tekstist.

Tooted

 • kui toote kogus on "0" muutub see automaatselt "varjatuks";
 • võimalik lisada toodet korraga mitmes keeles;
 • võimalik lisada toodet korraga kuni kolmele erinevale leheküljele;
 • igal tootel on võimalik valida käibemaksu määra protsentides. Vaikimisi on see 20%;
 • igal tootel on võimalik määrata laotüüp: kas see põhineb laoseisul või on piiramatu kogusega;
 • igal tootel on võimalik valida, kas see on eraldiseisev toode või grupitoode;
 • igal tootel on võimalik määrata maksimaalse lubatud ostukoguse (vaikimisi 10 tk). Kui külastaja üritab lisada ostukorvi enam, kui lubatud, annab süsteem teada maksimaalselt lubatud kogusest;
 • võimalik lisada alamtooteid. Igal alamtootel võib olla oma artiklinumber, kogus, grupi valikud (värv, suurus jms), laotüüp, hind, soodushind, laoseis;
 • võimalik lisada tootjaid (kaubamärgid) ning valida neid toote lisamisel;
 • võimalik lisada korraga mitu väljade gruppe.

Tellimused

 • transpordiliigis on võimalik valida keeleversiooni, milles antud transpordiliiki kuvatakse ning igas keeles võib olla oma transpordi nimetus;
 • trasnpordiliigil on võimalik valida käibemaksu määra protsentides. Vaikimisi on see 20%;
 • transpordiliigi hind võib olla "0";
 • tellimusandmete ekspordi funktsioon;
 • tellimusandmetes on võimalik muuta tellimuse staatust;
 • tellimusandmetes on võimalik lisada kommentaare;
 • võimalik saata arhiivi iga staatusega tellimus;
 • arvete automaatse genereerimise funktsioon;
 • arvete väljatrüki funktsioon, ka suurtes kogustes korraga;
 • tellijate aadressite väljatrüki funktsioon,  ka suurtes kogustes korraga;
 • tellimusandmete väljatrüki funktsioon,  ka suurtes kogustes korraga;
 • maksetüüpide andmetes on võimalik valida, millise staatuse saab tellimus teatud maksekanali toimingule;
 • maksetüüpide andmetes on võimalik valida, mis keeles antud maksetüüp on aktiveeritud;
 • staatuste andmetes on võimalik valida kuidas teatud staatuse andmisel tellimusele muutub laoseis ning saadetakse tellimusandmed ja arve tellijale ja kasutajale;
 • veebilehel on ostukorvis täissumma koos käibemaksuga ning käibemaksu summa on eraldi välja toodud;
 • veebilehel on külastajal võimalik tellimisel valida, kas saaja andmed on erinevad tellija andmetest ning vajadusel sisestada vastavad andmed;
 • veebilehel kuvatakse ostukorvi sisu vaid vastava keeleversiooni piirides;
 • veebilehel on tellimuses linna ja riigi väljad.

Versioonis 2.9 on ka kolm täiesti uut moodulit:

Üritused

 • võimalik lisada üritus (nimetus, kuupäev, kirjeldus);
 • ürituse lisamisel on võimalik valida, kas sellele saab registreeruda;
 • külastaja saab registreeruda üritusele sisestades oma nime, e-posti, telefoni ning lisainfo;
 • registreerimisavaldused laekuvad sisuhaldustarkvarasse ning kasutaja e-postile.

Pealeht

 • võimalik valida, kas (mooduli "Tooted" olemasolul) veebilehe esilehel kuvatakse parimaid ja soodustooteid ning mil moel: kas fikseeritud arv (juhuslikus järjekorras) või kõik vastavalt märgitud tooted.

Vormid

 • võimalik lisada vorme, milles võivad olla väljad, rippmenüüd, märkeruudud, tekstid ning sirvimisväljad;
 • igal väljal on võimalik valida, kas see on kohustuslik;
 • vormi lisamisel saab kasutaja valida, kas sellel on kontrollkood ning sisestada e-postiaadressid, millele edastatakse vormidesse sisestatud andmed;
 • võimalik vaadata laekunud täidetud vormide andmeid.

© New Media Guru OÜ